Home>Lajme
Lajme 2018-02-05T14:24:28+00:00

Lajme

Sistemi IMPRO ERP, i duhuri për Menaxhimin e Magazinës

Nëse biznesi juaj zotëron një gamë të gjerë produktesh, atëherë Menaxhimi i inventarit të Magazinës duhet të jetë një nga pikat më të forta për të arritur një balancim në organizimin tërrësor. Për të qenë gjithmonë të informuar mbi gjendjen apo lëvizjen e produkteve në magazinë mund të jetë tepër e vështirë nëse përdorni akoma metoda të vjetra ku çdo veprim bëhet në mënyrë mekanike. Për këtë arsye zgjidhja software-ike

Menaxhimi i Projekteve, Rëndësia e Implementimit dhe Zbatimit

Menaxhimi perfekt i projekteve do të thotë më shumë se kontrolli konstant i ecurisë së punëve, dërgimi në kohë, buxheti dhe realizimi sipas kërkesave të klientit; ai bashkon klientët me skuadrën e punës, krijon një vizion për sukses dhe mban të gjithë palët e përfshira në një drejtim të nevojshëm për të qëndruar në të njejtën linjë, atë të suksesit. Menaxhimi i Projekteve me sukses nga Communication Progress siguron impaktin

Faktorët kyç që ndikojnë në implementimin e platformës IMPRO ERP

Platforma IMPRO është një produkt software autentik nga Communication Progress, e cila bën pjesë në familjen e produkteve ERP (Enterprise Resource Planning) dhe është ideuar për të administruar në një vend të vetëm, tre shtyllat kryesore të një kompanie: proceset e punës, informacionin dhe njerëzit. IMPRO automatizon proceset e punës, qendërzon informacionin, duke siguruar unicitetin dhe saktësinë e tij dhe përmirëson ndjeshëm shpejtësinë e komunikimit në të gjitha nivelet e

Transformimi Digjital, Faktori Diferencues në Tregun Konkurrues

Në vitet ’90, shumë kompani investuan jashtëzakonisht shumë në teknologjitë digjitale kompjuterike të tërhequr nga potenciali i madh i riorganizimit të të gjitha aspekteve të biznesit. Me rritjen e ekonomisë digjitale kombinuar me atë tradicionale, shumë biznese ishin të afta të transformoheshin, ndërkohë që shumë të tjera u zhdukën. Kjo bëri që lojtarë të rinj të vendosnin rrënjë duke zhvilluar modele biznesi me propozimin e vlerës së shtuar dhe bashkëpunim

Rëndësia e Kapitalit të të Dhënave si Aset për Kompaninë

Në vitet e fundit, kompanitë po përballen me sfida të reja që shfaqen në mënyrë të vazhdueshme dhe vendimmarrja e tyre shpesh bëhet e vështirë. Për të përfituar më shumë nga të dhënat kapitale të kompanisë, ju duhet të jeni mjaft të përgatitur me përqasjen ndaj teknologjive transformuese që po mundësohen ditëve të sotme dhe mundësive që krijohen duke reduktuar kostot dhe japin rezultate të vlefshme për biznesin. Ju duhet

Konkurrenca dhe Teknologjia Digjitale në Ekonominë 3.0

Teknologjia digjitale ka ndryshuar rrënjësisht mjedisin konkurrues që na rrethon. Të gjitha të dhënat e gjeneruara nga studime të fundit tregojnë se drejtuesi kryesor në transformimin digjital në të vërtetë është frika. Zakonisht konsiderohet si një emocion negativ, por në mjedisin e ditëve të sotme që ndryshon jashtëzakonisht shumë shpejt, ky përshkrim mund të mos qëndrojë. Me futjen e bizneseve të reja në tregun e punës dhe me mënyrën e

Privatësia dhe të Drejtat e Njerëzve në Kuadër të Teknologjisë

Vendosja e të drejtave të njerëzve në fokus të valës së re të teknologjisë në tregun global, do të ndihmojë në përcaktimin e rrugëve që ne zgjedhim. Ky portal i ri do të jetë një platformë digjitale për dialog dhe veprim mbi këtë zgjedhje. -Phil Bloomer, Drejtor Ekzekutiv, Qendra e Burimeve të Biznesit dhe Të Drejtat e Njerëzve   Në shekullin tonë të lidhur virtualisht, informacioni dhe teknologjia e komunikimit

Nevoja për Nënkontraktimin e Skuadrave për Sisteme Software

Kur një kompani rritet vazhdimisht, nevojat teknologjike të saj rriten po me të njejtin ritëm. Por, nevojat për teknologji informacioni (IT) për kompanitë mesatare janë shumë të ndryshme me nevojat e kompanive të vogla. Përjetimi i rritjes organizative mund të zbulojë pikat e dobta dhe boshllëqet në teknologji që nuk janë ndjenë më parë. Në momentin që këto probleme shfaqen, kompanitë përballen me faktin që kanë nevojën e IT dhe

Teknologjia Që Drejton Suksesin e Kompanisë

Në shoqërinë tonë të orientuar nga teknologjia, mënyra më e mirë për kompaninë për të ecur përpara është nëpërmjet inovacionit. Nëse ju nuk përfshini inovacionin, do të ‘shkatërroheni’. Një nga arsyet që mund të mos jeni koherent me tregun është duke mos investuar në mënyrën e përgatitjes së ofertave të produkteve, shërbimeve, teknologjisë jo bashkëkohore apo edhe punonjësve jo të trajnuar vazhdimisht. Inovacioni nëpërmjet implementimit të një ERP-je (Enterprise Resource

Rëndësia e Implementimit të ERP në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

“Një revolucion i ri mbi Informacionin është rrugës. Nuk është një revolucion për teknologjinë, makineritë, teknikat, software-t apo shpejtësinë. Është një revolucion lidhur me konceptet.” - Peter Drucker, 1999   Për çdo biznes ekzistojnë shumë rrugë për të patur sukses. Një nga më të rëndësishmet është stafi. Nëse ju i menaxhoni punonjësit në mënyrën e duhur, i ofroni atyre informacionin dhe sistemet që atyre ju duhen për të kryer detyrën

Load More Posts
400 Bad Request