Moduli HR

SKU: CP0000004354 SKU e prodhuesit: N/A Kategori: , Brand:

Zgjidhja me e pershtatshme per te manaxhuar asetin me te cmuar te nje kompanie, Stafin.

IMPRO HRM është një zgjidhje autentike nga Communication Progress shpk, e cila bën pjesë në familjen e produkteve software ERP (Enterprise Resource Planning). Ky modul mundeson administrimin në një platformë të vetme e te gjithe proceseve te punës, informacionin dhe njerezit në një organizatë. IMPRO HRM pershtatet plotesisht sipas kerkesave te organizates, duke thjeshtezuar operacionet ne lidhje me menaxhimin e personelit, duke ndihmuar në mënyrë indirekte në objektivin strategjik për të rekrutuar dhe zhvilluar talentin.

Përshkrimi

 • Manaxhim i procesit te rekrutimit, integrohet edhe me faqen zyrtare te kompanise per publikimin e vendeve vakante
 • Manaxhimi I karteles se cdo punonjesi dhe struktures organizative
 • Vleresimi I performances dhe historiku I masave disiplinore
 • Manaxhimi I kontrates se punes
 • Gjurmimi I prezences se punonjesve, integrimi me sistemin e Access Control
 • Planifikimi i prezences sipas turneve
 • Administrimi dhe kontrolli I shpenzimeve operative per cdo punonjes
 • Trajnim dhe zhvillimi i aftesive te punonjesve
 • Llogaritja e listepageses / sipas turneve ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe kontabilizimi automatik
 • Bashkangjitje dokumentash ne cdo ambjent pune
 • Mundeson kalimin nje ambjente te ndryshme nepermjet link
 • Mundeson eksportimin ne excel, ne cdo ambjent pune
 • Vetesherbim nga cdo punonjes

Raportet standarte per produktin:

 • Raport per rekrutimin
 • Vertetim i punesimit
 • Lista e punonjesve
 • CV e aplikanteve
 • Raport per masat disiplinore
 • Raporti i listeprezences se punonjesve
 • Raport per kerkesat e lejeve vjetore
 • Raport i ndryshimit te pages / pozicionit
 • Raporti i zyres se punes per deklarimet e punemarresit
 • Lista e dokumentave qe duhet te dorezoje punonjesi
 • Lista e trajnimeve te punonjesit
 • Permbledhese e lejeve
 • Raport per pagesat e pagave ne banke
 • Libri i punemarresve
 • Permbledhese e detajuar per pagat e punonjesve
 • E -sig025
 • Raport per shpenzimet operative te punonjesve
 • Raport analitik per fletepagesat e punonjesit
 • Raport per vleresimin e performances

*Me kerkese te klientit Moduli gjeneron edhe raporte te personalizuara

Ndaj opinionin tënd!

Na tregoni se çfarë mendoni ...

Cfarë thonë të tjerët

Nuk ka të dhëna për momentin.

×

Hyr

Register

Continue as a Guest

Don't have an account? Sign Up

Produkte te ngjashme