Home>Software, Accounting, Finance, Management>Moduli Kontabilitetit

Moduli Kontabilitetit

SKU: CP0000004865 SKU e prodhuesit: CP0000002 Kategori: , , , Brand:

Zgjidhja më e sigurt për kontrollin dhe menaxhimin financiar të kompanise.

IMPRO Kontabilitet është një zgjidhje autentike nga Communication Progress shpk, e cila bën pjesë në familjen e produkteve software ERP (Enterprise Resource Planning). Ky modul sjell përfitime të veçanta pasi ndryshe nga programet e tjera ERP, është shumë i lidhur me manaxhimin e kompanisë, duke sjellë krahas veprimtarisë financiare edhe mundësi evidence në çdo kohë të ecurisë së aktivitetit.

Përshkrimi

 • Administrim i dokumentacionit kontabel, bazuar në parimin e regjistrimit të dyfishte
 • Mbajtje e planit kontabël sipas standardit shqiptar të kontabilitetit dhe detajim me llogari analitike në aq nivele thellësie sa të jetë e nevojshme
 • Monitorim i kartelave të klienteve dhe furnitoreve dhe administrim i pagesave sipas termave të pagesës
 • Administrimi I plote i ciklit të blerjes/shitjes në një ambjent të vetëm pune
 • Menaxhimi i import/eksporteve
 • Veprime me arkën/bankën në monedha të ndryshme dhe me kurse të kryqëzuara
 • Përllogaritje e postim automatik I diferencave të kursit të këmbimit
 • Kontabilizim automatik i veprimeve të regjistruara
 • Menaxhim i aseteve sipas standarteve kontabël
 • Alokimi I të ardhurave dhe shpenzimeve në qendra kosto ose plane analitike
 • Rakordim manual dhe automatik I veprimeve kontabël
 • Ruatja e historikut të të dhënave të viteve të ndryshme ushtrimore në një databazë të dhënash,duke mundësuar fleksibilitet dhe prakticitet në aksueshmërinë e të dhënave ndër vite
 • Konfigurim i pasqyrave financiare(Bilanci Kontabel/PASH, Cash Flow) nga ndërfaqja  dhe ruajtja në formate të ndryshme
 • Gjenerim i raporteve sintetik dhe analitik në formate të ndryshme eksporti edhe për periudha të ndryshme kohore
 • Aksesimi i ambjenteve përmes klikimit në të gjithë elementët e lidhur, dhe editim i të dhënave
 • Mundeson eksportimin në excel, në cdo ambjent pune
 • Raporte të personalizuara përmes filtrimit dhe grupimit nga ndërfaqja
 • Nivele aprovimi të dokumentave dhe ruajtja në statuse të caktura
 • Filtra grupues dhe ruajtja e filtrave të personalizuar në cdo ambjent
 • Bashkëngjitje e dokumentave në çdo ambjent pune dhe ruajtja në një arkivë elektronike

Raportet standarte te kontabilitetit

 • Libër Blerje/Shitje
 •   Raport mbi balancën e Blerjeve/Shitjeve
 • Raport mbi blerje/shitje sipas furnitorëve/klientëve
 • Regjistri analitik i faturave të blerjes/shitjes
 • Gjendja e maturuar e Partnerit
 • Kartela e Partnerit
 • Situacioni i Partnerit
 • Bilanci Kontabël
 • Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve
 • Cash Flow
 • Përmbledhëse Arkë/Bankë
 • Ditari i Arkës/Bankës
 • Ditari i Kontabilitetit
 • Bilanci Vërtetues (Gjendja e llogarive)
 • Kartela e llogarisë
 • Kartela e qendrave të kostos
 • Gjendja e aseteve
 • Pasqyra e amortizimit

*Me kerkese te klientit Moduli gjeneron edhe raporte te personalizuara

Ndaj opinionin tënd!

Na tregoni se çfarë mendoni ...

Cfarë thonë të tjerët

Nuk ka të dhëna për momentin.

×

Hyr

Register

Continue as a Guest

Don't have an account? Sign Up

Produkte te ngjashme

Bad Request