Home>Software>Management>Moduli Magazinës

Moduli Magazinës

SKU: CP0000004916 SKU e prodhuesit: N/A Kategori: , Brand:

    Zgjidhja më praktike e thjeshte dhe e sakte për të menaxhuar inventarin e një organizate

IMPRO Magazine është një zgjidhje autentike nga Communication Progress shpk, e cila bën pjesë në familjen e produkteve software ERP (Enterprise Resource Planning). Ky modul mundëson menaxhimin e inventarit sipas vendodhjeve dhe disponueshmërisë në kohë reale. Administrim i qenderzuar i lëvizjeve të inventarit, dokumentacionit, përllogaritje dhe ruajtje e saktë e kostos reale te inventarit, gjithashtu dhe gjendjen kontabël krahas asaj fizike.

Përshkrimi

 • Konfigurim i kategorive të artikujve dhe lidhja me skemat kontabël
 • Konfigurimi kartelave të artikujve  sipas tipit dhe natyrës
 • Konfigurim i kartelave të artikujve sipas metodës së kostos dhe skemës kontabël
 • Ruatja e paraqitje në tab-e të veçanta e informacionit shtesë brenda kartelës
 • Konfigurim i vendodhjeve fizike dhe virtuale dhe ruajtja në rend hierarkik
 • Konfigurim i tipeve të veprimeve dhe mënyrave të lëvrimit
 • Menaxhim i dokumentave të hyrjeve/daljeve /transferimeve të brendshme midis magazinave
 • Ruajtje e informacionit mbi furnitorin, monedhën dhe dokumentin burim për çdo dokument hyrje/ dalje në magazinë
 • Krijim manual i fletë hyrjeve dhe fletë daljeve, ose gjenerim automatik nga faturat shoqëruese
 • Nivele aprovimi të dokumentave dhe ruajtja e dokumentave në statuse të caktuara
 • Kontroll në kohë reale i balancave të inventarit  dhe moslejim i kalimit në gjendje negative
 • Rivlerësim i inventarit në cdo moment, përditësim i saktë i kostos reale dhe ruajtje historiku logesh
 • Monitorimi i lëvizjes së artikujve dhe disponueshmërisë
 • Inventarizim fizik dhe gjenerim i diferencave të inventarit
 • Shpërndarje e shpenzimeve në koston e artikullit, përditësim i kostos reale dhe kontabilizim automatik
 • Gjenerim i raporteve përmbledhës dhe analitik në formate të ndryshme eksporti

Raportet standarte  per produktin

 • Raporti i gjendjes së inventarit në total dhe sipas vendodhjeve
 • Raport për lëvizjet e inventarit sipas periudhave kohore
 • Kartela e detajuar e artikullit
 • Regjistri analitik I magazines
 • Regjistri përmbledhës i magazinës
 • Raport mbi gjendjen maksimum-minimum të inventarit
 • Raport mbi artikujt sipas vendndodhjes burim dhe destimacion
 • Raport i lëvizjes së inventarit sipas tipeve të veprimeve
 • Raport mbi hyrje daljet e konfirmuara dhe në proçes
 • Raport mbi inventarizimin fizik dhe diferencat
 • Raport mbi shpërndarjen e shpenzimeve në koston e artikullit

*Me kerkese te klientit Moduli gjeneron edhe raporte te personalizuara

Ndaj opinionin tënd!

Na tregoni se çfarë mendoni ...

Cfarë thonë të tjerët

Nuk ka të dhëna për momentin.

×

Hyr

Register

Continue as a Guest

Don't have an account? Sign Up

Produkte te ngjashme

Your browser sent a request that this server could not understand.

400 Bad Request

Bad Request